Rodinné domy

RD Rusovce, Irkutská ul., rekonštrukcia objektu v pamiatkovej zóne
RD Dobrohošť, novostavba
2 RD Jarovce, novostavby
RD Rača, rekonštrukcia a dostavba
RD Koliba, Jeséniova ul., novostavba nadštandardnej vily
RD Rusovce, komplexná rekonštrukcia
2 RD Malinovo, novostavby
2 RD Rusovce, Trajánova ul., novostavby
RD Čunovo, komplexná rekonštrukcia
RD Koliba, Krahulčia ul., novostavba nadštandardnej vily
RD pod Slavínom, novostavba
2 RD Vrakuňa, novostavby
2 RD Limbach, novostavby
2 RD Zlaté piesky, novostavby
RD Kvetoslavov, novostavba
12 RD Veľký Biel, novostavby
3 RD Jarovce, novostavby
4 RD Slovenský Grob, novostavby
4 RD Miloslavov, novostavby
RD Bratislava Rača, novostavba
RD Bratislava Vrakuňa, novostavba
4 RD Senec, lokalita Mlynský klin
  
 
Posledná aktualizácia: 18.12.2022