Občianske a administratívne stavby

Dom smútku v Seredi
Rekonštrukčné práce na 2. NP budovy A. C. S. na Röntgenovej ul. v Bratislave
Rekonštrukcia objektu Detského domova v Modre Harmónii
Rekonštrukcia Domova pre nevidiacich v Báhoni
Rekonštrukcia administratívnej budovy a objektu kuchyne pre PD Rusovce
Rekonštrukcia materskej školy na Pionierskej ulici v Bratislave
Posledná aktualizácia: 18.12.2022