Priemyselné objekty

Rekonštrukcia mliekárne v Nových zámkoch pre SOLE Slovakia a. s. Bratislava
rekonštrukcia pasterizačnej stanice
rekonštrukcia hlavných výrobných objektov na výrobu syrov a jogurtov
rekonštrukcia mliekárne – prevádzka Tamilk Hlohovec

Výrobno-prevádzkový areál firmy JADA spol. s. r. o. na Vajnorskej ul. v Bratislave

Výrobné haly spoločnosti NASK Šamorín

Posledná aktualizácia: 18.12.2022