Vodohospodárske objekty

Oprava ľavostrannej inundácie nad líniou C Sústava vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros,
Oprava dnového prahu pod vodnou elektrárňou Sústava vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros stupeň Čunovo
Čerpacia stanica OBID Sústava vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros
Oprava žeriavovej dráhy Sústava vodných diel Gabčíkovo – Nagymaros stupeň Čunovo
Posledná aktualizácia: 18.12.2022