Výrobno-prevádzkový areál firmy JADA spol. s r. o., Bratislava

Výrobno-prevádzkový areál firmy JADA spol. s r.o., Bratislava

Výrobno-prevádzkový areál firmy JADA spol. s r.o., Bratislava

Polyfunkčný objekt na ulici Líščie Nivy v Bratislave

Polyfunkčný objekt na ulici Líščie Nivy v Bratislave

Polyfunkčný objekt na ulici Líščie Nivy v Bratislave - terénne a sadové úpravy

Výrobné haly spoločnosti NASK Šamorín

Výrobné haly spoločnosti NASK Šamorín

Dom smútku v Seredi

Nadštandardná vila na Jeséniovej ul. v Bratislave

Nadštandardná vila na Jeséniovej ul. v Bratislave

RD Dobrohošť - novostavba

RD Čunovo - komplexná rekonštrukcia

Dostavba obytného súboru SOLIDUS v Bratislave, Trnávke

Novostavby rodinných domov v Limbachu

Kúpeľňa v rodinnom dome v Limbachu

Kúpeľňa v rodinnom dome v Limbachu

Interiér rodinného domu v Limbachu

Posledná aktualizácia: 18.12.2022