GDPR

Zásady spracovávania osobných údajov

v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, a zákona č. 373/2021 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 18/2018 Z. z.

Prevádzkovateľom je spoločnosť S. K. BAU s.r.o., Marhuľová 35, 821 07  Bratislava, IČO 35773995, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 19748/B.

Klient, ako dotknutá osoba, ktorý sa rozhodne využiť kontaktný formulár na stránke spoločnosti S. K. BAU s.r.o. dobrovoľne poskytne svoje osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, e-mailová adresa. Klientom poskytnuté osobné údaje nie sú a nebudú ďalej spracovávané, nie sú a nebudú použité na marketingové účely. Získané osobné údaje nie sú a nebudú poskytované ďalej tretím osobám ani do tretích krajín. Osobné údaje sú uchovávané bezpečne, sú zabezpečené proti ich zverejneniu a neoprávneným zásahom. Prístup k osobným údajom klientov má výlučne konateľ spoločnosti.  

Práva dotknutej osoby podľa Nariadenia (EÚ) 2016/679:

  • právo požadovať od prevádzkovateľa informáciu o spracúvaných osobných údajoch týkajúcich sa dotknutej osoby,
  • právo na vymazanie osobných údajov,
  • právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07  Bratislava 27.

Súhla s používaním súborov cookies

Čo sú súbory cookie?

Súbor cookie je krátky textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači ako mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferencicáh (ako sú jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania).

Ako použvame súbory cookie?

Tieto webstránky používajú súbory cookies pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok.

Ako kontrolovať súbory cookie?

Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia. Podrobnosti nájdete na stráne aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie.

Ako odmietnuť používanie súborov cookie?

Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už v úvodnom nastavení. 

Tento web používa súbory cookie, ktoré nie sú určené na zhromažďovanie informácií na marketingové  či reklamné účely. Informácie o tom, ako používate naše webové stránky neposkytujeme tretím stranám.  

Posledná aktualizácia: 18.12.2022